ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 12-14/12/2008