ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

2ο Πανελλήνιο Νευροφυσιολογικό Συνέδριο Ιωάννινα 10-12/12/2010