ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Executive Committe

constantinidis theodoros-150x240

President:: Constantinidis Theodoros

 kodounis antonis-ifcn-150x240

General Secretary: Kodounis Antonios
 manoli_2016 Treasurer: Dimitra Manoli
 pandis_dionysios Member E.C.: Dionysios Pandis
anagnostou_2016 Member E.C.: Evaggelos Anagnostou


WEB Site Editor: Theodoros Constantinidis