ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Ελληνογαλλική Νευροφυσιολογική Συνάντηση, Costa Navarino, Πύλος Μεσσηνίας, 27-30/10/2011.