ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

3ο Πανελλήνιο Νευροφυσιολογικό Συνέδριο, Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 19-20/10/2012