ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

Διήμερο Σεμινάριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Χαλκιδική, 26-28/10/2013