ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

4o ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

2017_11_29_4_5days_seminar ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ