ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

5o Πενθήμερο Eκπαιδευτικό Σεμινάριο Ηλεκτρομυογραφίας

5_pentahmero_hmg ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ