ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ANEMOLIA HOTEL, ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΥΙΑΣ, 7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

8_PS_ARAXOVA_2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ