ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

News

• 9th Panhellenic Congress of the Hellenic Clinical Neurophysiology Society
October 29-31, 2021
(e-congress)
• The decision regarding the organization of the two educational five days seminars on EMG and EEG
will be announced up to the end of September 2021

Πενθήμερα Σεμινάρια Κλινικής Νευροφυσιολογίας HEΓραφίας και ΗΜΓραφίας

There are no translations available.

4_pentahmero_heg ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 6ο ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «GRAND SERAΙ», ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019