ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Hellenic Clinical Neurophysiology Society

WELCOME TO

 Hellenic Clinical Neurophysiology Society 

banner neurophisiologias porto cheli 30x7cm - 30.9.2022

konstantinides_hmg_e

konstantinides_hmg_e

(το βιβλίο αυτό αποτελεί προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυσιολογίας και θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους έλληνες νευρολόγους. Για γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων ή άλλους ενδιαφερόμενους θα πωλείται αντί ποσού 40€)

intro_1_eng